Monday, 21 August 2017

#17 Let´s try not to...

...be so harsh on yourself.  This advice will be for fellow artists, writers whoever does something creative but feels like they are not good enough yet to go public with what you do. I agree that it is needed to study something or practice something before you "go out" but do not let this period of "being an apprentice" be too long. It might easily happen to you that you will never feel confident enough to show others what you do. Going public with something you enjoy can also be a valuable lesson for you that can make you even better in what you do. Constructive criticism can help you develop your skills and mere practicing what you do will make you better in it. So do not be afraid to share with the others, after all it is us who is the worse nitpicking critic who is holding us back.
 
Zkusme...
... na sebe nebýt tak přísní. Tato rada je zejména pro umělce, spisovatele a obecně lidi, kteří dělají něco kreativního, avšak mají pocit, že nejsou dost dobří, aby to sdíleli veřejně. Souhlasím, že je třeba si věc předem nějak prostudovat a procvičit než se s ní začnete chlubit, avšak nedovolte, aby toto "učňovské období" bylo příliš dlouhé. Může se vám snadno stát, že nikdy nebudete dostatečně sebevědomí, abyste svá díla ukázali ostatním. Zveřejněním svých děl se však můžete naučit mnohé a můžete se rychle zlepšit. Ponaučte se z konstruktivních kritik a tvořte dál, protože praxí se budete též rachle zlepšovat. Nebojte se tedy své výtvory sdílet, konec konců, tím nejkritičtějším kritikem jsme většinou my sami.
 
 

Wednesday, 16 August 2017

The story of dressing gown

If you are following my Instagram Stories (that I have been neglecting a bit lately because of vacation with no wi-fi access) you could have already seen a sneak peek of this dressing gown. It is my newest item in my wardrobe and I totally love it. I bought it in France where I was visiting small towns mostly in Gascony. This dressing gown from Pimkie has a beautiful machine embroidery that is inspired by the traditional embroideries you could find on Japanese kimonos. There are beautiful cranes and flowers. There are a few beads on the front (that are never on traditional kimonos) but they are ok, not too much disturbing.
Pokud sledujete mé Instagram Stories (které jsem v poslední době trochu zanedbávala kvůli dovolené bez wi-fi), pak jste již tento župánek mohli tahlédnout. Je mým nejnovějším přírůstkem v šatníku a naprosto jej zbožňuji. Koupila jsem si jej během mého výletu do Francie, kde jsem navštěvovala menší města převážně v gaskoňsku. Tento župánek z Pimkie má překrásné strojové výšivky, které jsou inspirované tradičními výšivkami na japonských kimonech. Najdete na něm jeřáby a květiny. Na přednicích je i pár korálků (které tedy na tradičních kimonech nenajdete), ale jsou ok, nepůsobí příliš rušivě.

pimkie dressing gown, jamanese kimono embroidery, pimkie france, dressing gown outfit, personal style blog, georgiana quaint, crane embroidery, czech blogger, kimono dressing gown, kimono pimkie


Thursday, 27 July 2017

Romphim? Romper for men? | video

A new piece of clothing intended for men might hit the stands in clothing chain stores. Bro rompers existed in the 1960s already - you could have seen it on James Bond in Goldfinger movie. Could "romphim" celebrate a big comeback now?
V oděvních řetězcích se možná časem objeví nový kousek oblečení pro muže. Romper pro chlapy existoval už v 60. letech - mohli jste jej vidět na Jamesi Bondovi v Goldfingerovi. Oslaví "romphim" velký comeback?


Thursday, 13 July 2017

Visit to Chateau Pillnitz (Dresden, Germany)

Pillnitz, Sachsen, Deutschland, Germany, Německo, chateau, elbe, park, castle, palace, camellia grande dame, georgiana quaint, germany travel blog

In this (revamped) post I am sharing with you a few photos from my trip to chateau Pillnitz in Sachsen, Germany. This place is located near Dresden (cca 15 km) so if you visit this city I really do recomment you to do a Dtour and visit this chateau. The palace is located on the riverside of the Elbe river and consists of three main buildings (these are called Riverside Palace, Upper Palace and New Palace) that are located opposite to each other so that they create a square filled with fountain in the middle and flower beds around it. There is also a nice park around it. 
V tomto (vylepšeném) příspěvku se s vámi podělím o pár fotek z výletu na zámek Pillnitz v Sasku v Německu. Toto místo se nachází nedaleko Drážďan (asi 15 km), takže pokud se chystáte navštívit toto město, doporučuji vám malou zajížďku a návštěvu zámku. Palác se nachází na břehu řeky Labe a sestává ze tří hlavních budov (těm se říká vodní, horní a nový palác), které stojí proti sobě a vytvářejí náměstíčko s fontánou obklopenou květinovými záhony uprostřed. V blízkosti se též nachází hezký park.

Pillnitz, Sachsen, Deutschland, Germany, Německo, chateau, elbe, park, castle, palace, camellia grande dame, georgiana quaint, germany travel blog

Monday, 10 July 2017

June in Insta Stories

It is already 10 days since June ended and I finally found some time to do a recap of my most interesting (hopefully) Instagram Stories that I posted in June. Till now I had a vacation with a very  limited access to the internet so I was not updating much. (I visited Šumava national park and did a bit of hiking and then I traveled to Karlovy Vary where a film festival takes place. This year I was there for the 9th time.)
Už je to 10 dní od konce června a až teď jsem si bašla trochu času na rekapitulaci nejzajímavějších (snad) Instagram Stories, které jsem v červnu sdílela. Až doteď jsem byla na dovolené s velmi omezeným přístupem na internet, takže jsem nebyla schopná moc přispívat. (Byla jsem na Šumavě, kde jsem byla na pár túrách a hned pak jsem jela do Karlových Varů na filmový festival. Letos již podeváté.)
 
instagram stories, georgiana quaint, june 2017, instagram recap, what is new, hot weather, juicing, smoothie, fruit